Khóa cơ bản 0 – 6.5

Danh mục: Các khóa học
Thông tin khóa học
Nội dung chương trình

Giới thiệu về khóa học

Lorem, ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid similique blanditiis quae cupiditate ratione repellendus quaerat natus quam soluta est iusto amet ipsam voluptatem, asperiores atque totam cumque. Fugit, veniam.

Bạn sẽ học được gì?

  • Khóa học về nghe nói đọc viết

Nội dung khóa học

Chương 1. Mở đầu

  • Giới thiệu
    00:1:17
  • Từ vựng
    00:00

Chương 2.Giao tiếp
Đây là chương 2

500.000